حریم خصوصی - Privacy & Policy

ما اطلاعاتی را که به صورت داوطلبانه توسط شما در اختیار ما قرار می‌گیرد، جمع‌آوری می‌کنیم. این اطلاعات ممکن است شامل نام، آدرس ایمیل، شماره تلفن و سایر موارد مرتبط باشد.

استفاده از اطلاعات

اطلاعات جمع‌آوری شده توسط ما فقط برای پاسخگویی به درخواست‌ها و بهبود تجربه کاربری شما استفاده می‌شود. ما به هیچ عنوان اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث فروخته یا منتقل نمی‌کنیم.

امنیت

ما اقدامات امنیتی مناسبی را برای محافظت از داده‌های شخصی شما در برابر دسترسی‌های غیرمجاز و افشاگری اعمال می‌کنیم.

© تمام حقوق برای وب سایت داوود هزینه محفوظ میباشد.